Culinary oils 28 Article

Filter
Organic ghee 420g

Content: 0.42 kg (€16.67 / 1 kg)

€7.00 €16.67 per 1 kg
C-8 MCT Oil 500ml

Content: 0.5 Liter (€36.00 / 1 Liter)

€18.00 €36.00 per 1 L
Organic olive oil ghee 900g

Content: 0.9 kg (€20.56 / 1 kg)

€18.50 €20.56 per 1 kg
Organic 100% deodorized coconut oil 4 x 1L

Content: 4 Liter (€10.38 / 1 Liter)

€41.50 €10.38 per 1 L
Organic hemp seed oil 500ml

Content: 0.5 Liter (€27.00 / 1 Liter)

€13.50 €27.00 per 1 L
Organic walnut oil 500ml

Content: 0.5 Liter (€33.00 / 1 Liter)

€16.50 €33.00 per 1 L
Organic MCT oil 500 ml

Content: 0.5 Liter (€35.00 / 1 Liter)

€17.50 €35.00 per 1 L
Organic 100% coconut oil 6 x 1L

Content: 6 Liter (€5.75 / 1 Liter)

€34.50 €5.75 per 1 L
Organic pumpkin seed oil 500ml

Content: 0.5 Liter (€40.00 / 1 Liter)

€20.00 €40.00 per 1 L
Organic Ghee 6 x 420g

Content: 2.5 kg (€16.80 / 1 kg)

€42.00 €16.80 per 1 kg
Organic argan oil 250ml

Content: 0.25 Liter (€88.00 / 1 Liter)

€22.00 €27.00 €88.00 per 1 L
Organic baking and frying oil 6 x 1L

Content: 6 Liter (€4.00 / 1 Liter)

€24.00 €4.00 per 1 L
Organic virgin sunflower oil 6 x 1L

Content: 6 Liter (€8.50 / 1 Liter)

€51.00 €8.50 per 1 L
Organic MCT oil 6 x 500 ml

Content: 3 Liter (€29.83 / 1 Liter)

€89.50 €29.83 per 1 L
Organic olive oil ghee 8 x 900g

Content: 7.2 kg (€19.65 / 1 kg)

€141.50 €19.65 per 1 kg
Organic walnut oil 6 x 500ml

Content: 3 Liter (€29.67 / 1 Liter)

€89.00 €29.67 per 1 L
Extra virgin olive oil 3L

Content: 3 Liter (€10.83 / 1 Liter)

€32.50 €10.83 per 1 L
Extra virgin olive oil 12 x 1L

Content: 12 Liter (€7.25 / 1 Liter)

€87.00 €7.25 per 1 L
Organic virgin canola oil 6 x 1L

Content: 6 Liter (€8.67 / 1 Liter)

€52.00 €8.67 per 1 L
Organic black cumin oil 6 x 1000ml

Content: 6 Liter (€26.83 / 1 Liter)

€161.00 €26.83 per 1 L
Extra virgin olive oil 3L

Content: 18 Liter (€8.94 / 1 Liter)

€161.00 €8.94 per 1 L